Mallningsguide

För att kunna malla av Dina dynor behöver Du följande hjälpmedel/material:

  • Penna
  • Byggplast eller täckpapper för att kunna rita mallen på
  • Tumstock eller måttband för att ta mått
  • Vinkelhake eller en kloss i samma höjd som dynans tjocklek

Lägg Ditt mallningsmaterial längs med kojplatsen och rita av den. Klipp därefter ut mallen och kontrollera att den passar exakt efter kojplatsen. Där fasning/snedskärning krävs kan Du enkelt mäta detta med hjälp av vinkelhaken och tumstocken. Lägg vinkelhaken intill båtens skrov och mätt därefter avståndet mellan vinkelhaken och skrovet. Fasningen mäts med ca 50cm mellanrum. Ange sedan detta på mallen så vi vet var Du mätt fasningen. Markera även dynans riktning i förhållande till fören då detta har betydelse för mönsterpassningen. Skriv Ditt namn och telefonnummer på samtliga mallar. Är en dyna helt utan fasning behöver Du endast ange dess längd- och breddmått. Bifoga gärna en skiss på dynornas placering i båten. Vi kan självklart även använda dina befintliga dynor som mallar om Du så önskar.

Mallar
Du kan klicka på bilderna här nedanför för att titta på dem i större format.